Regnskab

Regnskab

Her kan du se foreningens regnskab

Referater

Referater fra generalforsamlinger

Grundejerforeningen er forpligtet til at holde de omkring os liggende grønne områder, samt holde vores veje både hvad angår snerydning men også asfalt og flisebelægningen. Derfor er det vigtig med en god  økonomi i foreningen.